Relatiegeschenk als verheldering!

Relatiegeschenk

Relatiegeschenk als verheldering!

Met soms kleine middelen kunnen grote dingen in gang worden gezet. Neem hiervoor een voorbeeld aan mijn verhaal.
Mijn verhaal begint als ik een onderneming start. Ik begin hiermee klein, met mijzelf en mijn man als enige werknemers. Dan blijkt mijn onderneming een gat in de markt te zijn, en groeit het bedrijf in essentiële mate. De groei neemt zo erg toe dat wij het bedrijf niet meer met ons tweeën kunnen runnen. Langzaamaan komt het besef dat we meerdere werknemers nodig hebben en we denken goed na over wat we willen van onze nieuwe staf en welke kwaliteiten ze dienen te bezitten. We nemen in één keer vijf nieuwe mensen aan, en het jaar daarop nog eens acht andere. Ineens zijn we van een klein bedrijf uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf met een voor ons flinke staf. We hebben altijd aangegeven dat we open staan voor tips en opmerkingen maar mensen beginnen zich steeds meer en meer te bemoeien met de kant die het bedrijf op dient te gaan. We clashen hiermee, want weten niet hoe ermee om te gaan. Het is heel goed om scherp gehouden te worden, maar niet als het dan een kant op gaat die je echt niet voor ogen hebt. Om discussies op te lossen, die niet meer met woorden te beslechten zijn, hebben we daarom een relatiegeschenk aan de medewerkers uitgedeeld. Dit relatiegeschenk was in ons geval een boek met een filosofische inslag, waarin de zaken die wij tegen kwamen in de omgang met onze medewerkers onder de loep worden genomen. Een boek waar wij veel aan hebben gehad, en dat we als relatiegeschenk onze medewerkers ook wilden geven, om daarmee een soort bemiddeling, een mildheid onder de staf en de medewerkers naar elkaar toe op gang te brengen. We hebben de medewerkers gezegd dit relatiegeschenk te beschouwen als een teken voor de toekomst voor ons allemaal, en dat we het op prijs zouden stellen als er aandacht aan geschonken werd. De maandag erop was de sfeer heel anders op kantoor, het boek had duidelijk iets losgemaakt. Als volwassenen konden we nu om tafel gaan zitten en werden er concrete beslissingen genomen die een eind maakten aan de voortdurende stagnatie: een verheldering!